Over Ons

Zoals reeds eerder gezegd hebben veel organisaties tegenwoordig problemen om de juiste mensen aan te trekken en te behouden. Door deze schaarste in de markt, trekt dit veel bedrijven die hierin de oplossing willen bieden. Uiteraard gaat dit gepaard met veelal een hoge kosten post.

Bij Robuust vinden we dat dit anders kan en moet. Met inlevingsvermogen en kennis van zaken luisteren we naar de vragen en wensen, bestuderen we de organisatie en cultuur, onderzoeken we relevante belangen en kruipen we als het ware in de huid van de gezochte kandidaten.

We zijn partner in het proces om de juiste kandidaten aan te trekken. We staan als het ware naast uw organisatie. Enerzijds om werk uit handen te nemen, zodat u zich kan richten op datgene waar u goed in bent. Anderzijds om ervoor de zorgen dat uw organisatie de juiste handvatten krijgt om voor de langere termijn goed personeel te vinden.

Met onze tools kunnen we schaarse kandidaten vinden. Gekoppeld met onze persoonlijke kwaliteiten kunnen we deze schaarse kandidaten interesseren voor een potentiele opdrachtgever. Organisaties ervaren toegevoegde waarde, omdat we vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken benaderen. We verder kijken dan wat voor de hand ligt en zijn pas tevreden als we voor een organisatie aantoonbaar van toegevoegde waarde zijn.

Duidelijk en resultaatgericht

Samengevat luidt ons verhaal: Wij houden er niet van om zaken moeilijker te maken dan nodig is. Wij maken complexe zaken graag eenvoudig. We zeggen waar het op staat. Zo weten we allemaal waar we aan toe zijn en kunnen we verder. Door heldere afspraken weet u altijd waaraan u toe bent.

Robuust voorziet in de personeelsbehoefte op de korte- en de lange termijn. We kijken verder “dan onze neus lang is” en anticiperen op de toekomst. Door het vergroten van de aantrekkingskracht en probleemoplossend vermogen.

Wij helpen bedrijven om hun doelen te bereiken door kandidaten en organisaties duurzaam te verbinden.

Door invulling te geven aan visie en strategie, krijgt uw organisatie de juiste uitstraling om schaarse kandidaten aan te trekken. Robuust begeleidt uw organisatie in dit proces en samen met de HR afdeling zorgen we voor passende profielen.