Slimmer & doelgerichter

Recruitment advies

Het hele proces van werving, selectie en onboarding heeft grote financiële impact en vraagt veel inzet en betrokkenheid van de mensen uit uw organisatie. Wanneer duidelijk is dat de kwaliteit van deze processen in de organisatie verbeterd kan worden, vanwege bijvoorbeeld een gebrek aan ervaring of expertise, of een gebrek aan tijd om dit met de juiste aandacht te doen, dan kan Robuust een rol van betekenis spelen in de opzet en uitvoering hiervan.

Kandidaat Selectie

De werving van kandidaten voor uw organisatie is een kostbaar en intensief proces. Het is daarom van essentieel belang dat het vervolg daarop, de selectie van de juiste kandidaat, zorgvuldig en vlot verloopt en wordt gedaan door kritische, intuïtief sterke en besluitvaardige professionals. Robuust is sterk in bijvoorbeeld selectie-interviews, het opstellen van selectiecriteria en de algehele projectleiding wanneer het om grotere aantallen kandidaten gaat. Robuust selecteert graag de kandidaat met het juiste DNA voor uw organisatie.

Onboarding

Er wordt vaak stevig geïnvesteerd in een goed wervings- & selectieproces. Veel winst valt vaak nog te behalen in de juiste aandacht voor de periode na indiensttreding.

Bij ruim 80% van de medewerkers die worden aangenomen is er binnen 1 of 2 jaar het besluit om wel of niet te blijven en zo’n 35% daarvan verlaat binnen die periode de organisatie daadwerkelijk. Met een goed onboardingprogramma kunt u deze uitstroom verlagen met 50%, doordat de betrokkenheid en loyaliteit toeneemt en het imago van de organisatie op de arbeidsmarkt verbetert.

Het is niet ingewikkeld, maar het samenstellen van een effectief onboardingprogramma vraagt inspanning en dat is vaak de reden waarom het niet, of niet goed genoeg van de grond komt. Als u dit herkent, kan Robuust u snel en doeltreffend van dienst zijn door u dit project uit handen te nemen en een kant en klaar programma te ontwerpen.

Wij zijn bevlogen over recruitment. En willen die bevlogenheid graag overdragen aan anderen. We willen recruitment samen met anderen graag op een hoger plan brengen. Binnen organisaties in het bijzonder, omdat het vaak meer aandacht, expertise en regie verdient om te kunnen groeien. Vaak staat het vak recruitment binnen HRM nog in de kinderschoenen. Als partner staat Robuust naast de organisatie en bepalen we gezamenlijk de strategie en stippelen we een plan uit.

We werken vanuit ons hart en presteren vanuit het hoofd.

We zijn ervaren, gedreven en daadkrachtig. Organisaties en talenten met elkaar verbinden is iedere keer weer een maatwerktraject. Het gaat ons om de match en de chemie. Dus zijn we partners en coaches tegelijk.